Referat fra årsmøtet i Uskekalven Vel den 21.02.2018

 1. Møteleder og referent:

Helena Opgård ble valgt til møteleder og Olaf Jensen til referent

 1. Godkjenning av innkalling

 

Det var ingen kommentar til innkalling eller dagsorden

 1. Styrets beretning

Kontingenten ble sendt ut elektronisk.

Totalt har 50 medlemmer betalt kontingent for 2017.

Det har kommet til noen nye medlemmer i løpet av vinteren og per Januar 2018 har vi notert 52 medlemmer, det er plass til flere!

Hjemmesidene www.uskekalven.no Jeg, Olaf Jensen, har nå fått rettigheter til å legge ut saker, og skal forsøke å holde websiden oppdatert framover. Tips meg gjerne!

Styret har blitt innkalt 3 ganger siden forrige årsmøte, og har dessuten deltatt på årsmøtet i Sandnes hytteeierforening, SHF. Se nettsiden: www.sandnes-hytteeierforening.no

 

Dugnad 29 April 2017, god jobbing med soping og vasking av kaihuset, rydding langs veien, ved badeplassen og i Kuvika. Det er stort sett den sammen gjengen som stiller…

I år var det heller lite søppel langs strendene, fordi det hadde vært dugnad på dette tidligere.

Bryggeanlegget ved Vadholmen

Medlemmer: Maiken Busker Larsen, Svein Egil Wærsland, Arild Fjogstad og Stein A Tonning

Det er sendt innspill til strategiplanen til Sandnes Kommune via SHF i februar 2017.

De skulle ta saken videre til kommunen for oss.

 Regnskap for bryggeanlegget:

Det står kr 9212,- på konto pr 31.12.2017 (4 kr i rente)

 

Familiefest arrangert 1.juli. 

Litt dårlig frammøte, men god stemning som alltid. Kanskje var datoen ikke optimal?

Velforeningens styre var nok ikke så godt forberedt på denne festen som tidligere, og lover bot og bedring!

Takk til familien Laugaland som igjen åpnet opp hagen til dette – vi setter alle pris på denne tradisjonen.

Andre saker som er meldt inn til kommunen:

Kaien: Tilstanden på denne er ikke bra og må utbedres

 • Tilbakemeldingen fra kommunen er noe mer positiv enn sist:

«Hei, det er planlagt en hovedinspeksjon på Uskekalven kai i år, som skal gjennomføres i løpet av kommende måneder. Ut fra rapporten skal vi se på mulige utbedringstiltak, med spesielt hensyn til betongdekket.

Mvh Raul Rosa, ingeniør vei»

 

 • Avfall: Nye konteinere har kommet og ser ut til å fungere greit. Styret har ikke fått inn klager på dette. Her fikk vi et greit ordskifte om vi burde få inn konteiner en gang i året, slik at medlemmene kunne kvitte seg med større ting, som gamle TV ol. Vi kom til at dette ville bli en forholdsvis dyr ordning, sammenliknet med å bruke privatbil en gang i blant, og få slike ting avlevert på en miljømessig god måte.
 • Nattfløtt: Styret har meldt denne saken inn til Sandnes Hytteeier Forum, da det ble anbefalt å fremme ønsket fra en større krets enn bare vår forening.
 1. Regnskap:

Dato

Beskrivelse

Inn

Ut

Saldo

01.01.17

Overført fra tidligere konto

25892,65

 

 

 

Kontingent 49 medlemmer

14700

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettsiden

 

  811,25

 

 

 

 

 

 

 

Renter

       18

 

 

 

Totalt

40410,65

811,25

 

 

Saldo per 31.12.16

 

 

39799,40

 

7500 ble betalt til Sandnes Hytteeierforening i januar 2018

 

 1. Årskontingent: kr 300 per hytte, hvorav 150 går til Sandnes Hytteeierforening fortsetter som før.

 

 

 1. Valget fikk følgende utfall:

leder:  Olaf Jensen                 Styremedlemmer: Arild Fjogstad, Kasserer         2.år Helena Opgård                       på valg Ragnfrid Camilla Sivertsen     på valg Håvard Frafjord                      2.år

Revisor                                   Harald Thornes, som før

 

Da vi mangler kandidater til valgkomite, overlates ansvaret for å finne nye kandidater til styret, for tiden til sittende styre.

 

Helena ønsket nå avløsning som leder i foreningen, og vi takker henne for god innsats! Vi er veldig glad for at hun fortsetter som styremedlem.

 

 

 

 1. Eventuelt (ikke årsmøtesaker):

Dugnad 2018:

Lørdag 14 april fra klokken 14 til 16

 • Rydding i vika
 • Rydding langs veien fra kaien til vika
 • Rydding på kaien – vasking etc.
 • Avslutter med pølsegrilling i vika
 • Plakat kommer
 • Verving av medlemmer:

 To nye medlemshytter i velforeningen, mens ett medlem er utmeldt

 

 

 • Familiefest 16. juni 2018
 • Starter klokken 15 oppe på flaten hos Laugaland som før
 • Ta med grillmat og drikke, leker med premier til barna
 • Alle betalende medlemmer er velkomne med hele familien!
 • Ta gjerne med en stol eller et bord, (hør med Tone eller Johan)
 • Plakat kommer
 • Diskusjon:
 • Hva skal vi jobbe med videre?
 • Skal vi bruke foreningens penger til noe?

Vi diskuterte om vi skal anskaffe hjertestarter til øya vår, og ble enige om at det var en god ide, som bør utredes videre med hensyn til pris, brukervennlighet, vedlikehold og kalibrering, god plassering osv.

Det kom fram at ferja som henter boss på lørdager, ikke tar med biler lenger. Vi vil undersøke om dette kan la seg gjøre til sommeren.

Vi hadde også en prat om støtta som står ved veiens høyeste punkt. Det kom fram at det var grunneierne selv som bygget veien i 1946, ledet av formannen, Lea. Da de kom over denne fine steinen, fant de ut at de ville lage noe av den, og det ble jo riktig så bra! Kanskje vi kan bestille en plakett som forteller bakgrunnen for støtta, eller i hvert fall få fram teksten igjen.

Teksten som er meislet inn er denne: REIST 2-8-1946 AV FÅRM. LEA OG OPSITTERNE

Vi fikk høre litt om funn som er registrert og som tyder på bosetting i jernalderen på Usken, og andre interessante funn i Nodavika på Usken. (Mellom Sluppen og Usken kai)

Det var 20 medlemmer som hadde satt av kvelden til årsmøtet som ble gjennomført på en effektiv måte, i en god og uformell atmosfære der saker og ideer ble luftet og drøftet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra informasjon